در حال حاضر کاربران ios می تونند از طریق وبسایت به آدرس http://senikmarket.com از امکانات سه نیک مارکت استفاده کنند